Velkommen!

Hej, du er fløjet fra Karriereby Viborg og er landet på en helt særlig VG-side, hvor vi gerne vil fortælle dig om STX eller HF på Viborg Gymnasium. Vi har fået nogle af vores søde (og erfarne) elever til at fortælle dig om vores studieretninger (STX – den røde hue, du ved) og om vores fagpakker (HF, dvs. 2 år og en blå hue).

Eleverne fortæller både om deres egen uddannelse, men også om, hvordan det er at være gymnasieelev på Viborg Gymnasium. Vi kan derfor varmt anbefale, at du prøver se nogle forskellige videoer, så du kan se, at der er mange grunde til at vælge VG som ungdomsuddannelse.

Som en ekstra service har vi samlet de mest stillede spørgsmål til studievalg, så måske kan du allerede der få det svar, du leder efter?

Hvis du stadig er i tvivl, så husk, at du kan booke en rundvisning på skolen, hvor vi hjælpe dig med at få overblik over dine muligheder, hvis du drømmer om en rød eller blå hue.

Psst... Vi har også EUX Landbrug, men hvis du vil vide mere om den uddannelse, skal du besøge Asmildklosters hjemmeside.

STX

Du kan vælge imellem 9 forskellige studieretninger på STX, og på VG bliver du en del af moderne gymnasium, der er bygget til fællesskab – både i undervisningen og efter skoletid. Hvis du er lidt i tvivl om, hvad der skal længere ude i fremtiden, så står du med enormt mange muligheder med en almen studentereksamen.

HF

På HF kan du vælge imellem 6 forskellige fagpakker, og du får en uddannelse, som kombinerer teori og praksis med praktik og projektperioder. HF-uddannelsen er for dig, der allerede har en idé om, hvad der skal ske længere ude i fremtiden, og uddannelsen giver adgang til de kortere og mellemlange videregående uddannelser. Det tager kun to år, og så bliver du student med en blå hue på hovedet.

Lærke Emilia - Musik 

Anna Emilie - Sundpæd 

Tobias - MatPolit

Lucas - Force

Jenny - SamPolit 

Signe - Kunst & Design

Dolouvan - Science 

Magnus - Visuel HF

Ofte stillede spørgsmål

STX giver adgang til en bred vifte af videregående uddannelser i Danmark. Her er nogle eksempler på de typer uddannelser, som STX normalt giver adgang til:

Universitetsuddannelser: STX kvalificerer elever til at søge optagelse på universiteter inden for en bred vifte af fagområder, herunder humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab, teknologi, sundhedsvidenskab og mange andre.

Professionsbacheloruddannelser: STX kan også give adgang til forskellige professionsbacheloruddannelser som f.eks. lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, eller ergoterapeut, afhængigt af specifikke adgangskrav.

Kunst- og designuddannelser: Hvis du har en kunstnerisk eller kreativ interesse, kan STX også give adgang til kunstskoler og designuddannelser.

Erhvervsuddannelser: Selvom STX primært er en gymnasial uddannelse, er der også mulighed for at bruge STX som adgangsgrundlag til visse erhvervsuddannelser, især hvis du tager supplerende fag eller kurser.

HF giver adgang til en bred vifte af kortere, videregående uddannelser i Danmark. Her er nogle eksempler på de typer uddannelser, som HF normalt giver adgang til:

Professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser: HF giver adgang til forskellige professionsbacheloruddannelser som f.eks. lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, eller ergoterapeut, og derudover også en række kortere uddannelser på erhvervsakademierne (afhængigt af specifikke adgangskrav).

Erhvervsuddannelser: Selvom HF primært er en gymnasial uddannelse, er der også mulighed for at bruge HF som adgangsgrundlag til visse erhvervsuddannelser, især hvis du tager supplerende fag eller kurser.

Hvis du er i tvivl, så gå ind på www.adgangskortet.dk for at se, hvilke muligheder STX og HF åbner for.

I gymnasiet har du fag på A-, B- og C-niveau. A-niveau fagene er det højeste niveau, og det er fag du har gennem tre år. På de fleste A-niveau fag er der både en skriftlig og mundtlig eksamen.

B-niveau fagene er altid fag, du bygger ovenpå, efter at have haft faget på C-niveau. I nogle studieretninger, er der et B-niveau fag i studieretningen, og så vil du have faget på C-niveau i 1.g/1.hf og på B-niveau i 2.g/3.g/2.hf. Det er forskelligt fra fag til fag, om der både er en mundtlig og en skriftlig eksamen. I langt de fleste B-niveau fag er der dog kun en mundtlig eksamen.

C-niveau fagene har du i ét semester eller ét år, hvorpå faget afsluttes med en mundtlig prøve eller en årskarakter. C-niveau fag kan både være obligatoriske fag og valgfag.

STX-grundforløbet er et tre måneders introduktionsforløb, hvor eleverne er på et grundforløbshold, inden studieretningsklasserne dannes. Grundforløbet fokuserer på at opbygge en bred akademisk viden og give eleverne de nødvendige færdigheder inden for fag som matematik, sprog, naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Det er i den periode, at du blandt har Almen Sprogforståelse og Naturvidenskabeligt Grundforløb, som begge afsluttes med en eksamen, inden man starter i sin studieretningsklasse. I grundforløbet har eleverne også studieretningsdage, som har til formål at hjælpe eleverne med at vælge studieretning. I forlængelse af grundforløbet kommer eleverne i en studieretningsklasse, som de følger resten af studietiden gennem de i alt 3 år.

Projekt- og praktikforløbene er 2-3 temadage på HF-uddannelsen, som ligger i hvert semester. Forløbene skal understøtte uddannelsens professionsretning og bidrage til at man bliver mere sikker på sin fremtidige uddannelsesmuligheder samt erhverv. Eleverne skal løse konkrete og virkelighedsnære problemstillinger gennem en kombination af praktisk ”feltarbejde” og den faglige undervisning.

VG har en række faste samarbejdspartnere, som vi trækker på til projekt- og praktikperioderne, fx Operations Support Wing (Flyvestation Karup), Politiet, Idrætshøjskolen, Falck, Pædagoguddannelsen, Læreruddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen på VIA University.

Vi har en masse spændende traditioner, du bliver en del af som elev på VG. Den første begivenhed du møder, er vores introtur til Slettestrand, hvor vi bruger 2 dage på få rystet de nye klasser godt sammen.

Hvert år afholder vi VG’s Olympiske lege for hele skolen, og derudover veksler vi mellem at lave teaterkoncert og skolefest for alle skolens elever. Hvert år afholder vi desuden Galla for skolens afgangselever.

En anden tradition på VG er vores morgensamlinger, hvor vi samler hele skolen i vores fællesområde og hvor klasser og elever har indslag, fx små optrædener med musik, og hvor vi hører ’Breve fra dem vi ka’ li’” og afslutter med skolens råbekor.

Blandt de mere faglige traditioner er fx vores forårskoncerter og støttekoncert VG AID samt vores FilmAward, hvor eksamensprojekterne fra de kunstneriske fag præsenteres.

Alle elever tilbydes en studierejse i 2.g eller 2. hf. Destinationen varierer fra klasse til klasse, og i fx SamPolit Global-klassen er destinationen Indien eller Ghana afhængig af, hvilket skoleår, man starter. I 2.g rejser man også på sprogskolerejse til enten Tyskland, Frankrig eller Spanien, hvor man går i sprogskole, bor hos en værtsfamilie og om eftermiddagen er sammen med sin klasse og sproglæreren.

I mange af fagene vil der være kortere ekskursioner, fx til museer, udstillinger, virksomhedsbesøg, teaterstykker, eller når der skal indsamles prøver/data til de naturvidenskabelige fag. I 3.g er der også tradition for, at studieretningsfagene arrangerer en tur til København.

To gange i ugen er der frivillig lektiecafé, hvor der både er faglærere og lektiecaféhjælpere, som kan hjælpe med at få styr på dag-til-dag lektier eller skriftlige afleveringer. Ud over lektiecaféen har skolen to læse/- og skrivevejledere samt en matematikvejleder, som kan hjælpe og vejlede i forbindelse med læse-/skrivevanskeligheder, ordblindhed eller talblindhed. Særlig faglig støtte (og kaldet SPS Special Pædagogisk Støtte) tilrettelægges i samarbejde med skolens uddannelsesledere og studievejledning.

Studieretningsfagene er udgør de to eller tre fag, som tegner de enkelte studieretninger på STX-uddannelsen. Hvis man for eksempel vælger en Science studieretning, så vil man have studieretningsfagene Matematik A, Fysik B og Kemi B, mens man som Musik studieretningselev vil have fagene Musik A og Engelsk/Matematik A som studieretningsfag.

På HF-uddannelsen har man fagpakkefag, og fagpakken starter først i 2. hf. Hvis man fx har valg SundPæd-fagpakken, så har man fagene Psykologi B og Samfundsfag B, mens man fx på Kunst & Design-fagpakken har Billedkunst B og Design & Arkitektur C.

Uanset om man vælger STX eller HF, så har man udover sine studieretningsfag/fagpakkefag en række obligatoriske fag, men derudover også 1-3 valgfag, som man først vælger, når man er startet på uddannelsen.

Alle ungdomsuddannelser skal have et elevråd, og alle klasser har elevrådsrepræsentanter.

Du vil derfor kunne blive en del af skolens elevråd, som gennem demokratiske beslutningsprocesser er med til at skabe forandringer på skolen i form af fx fællesarrangementer for alle elever eller andre aktiviteter, som involverer hele skolen.

Vores festudvalg Dionysos og skolens Caféudvalg er ligeledes aktive, og arrangerer temafester og caféer gennem skoleåret, hvor man fester sammen på tværs af klasser, uddannelser og årgange. Øvrige udvalg tæller blandt andet bæredygtighedsudvalget GAIA samt vores morgensamlingsudvalg, der har ansvaret for at afvikle skolens morgensamlinger.

Når undervisningen slutter, er der fortsat mulighed for at være en del af et sprudlende elevmiljø. Vi har frisport, frivillig billedkunst, frivilligt mediefag og masterclasses i udvalgte fag, hvor vi nørder videre med fagene efter skoletid.

Hvis du er kreativ, så har derudover vores kreaklub og frivillig keramik, hvor vi åbner skolens værksteder. VG har også sit eget husorkester samt kor, kaldet VG Voices, som øver og optræder ved forskellige begivenheder på skolen.